Polijsten: lakcorrectie, doelstelling, waarom en aantal stappen

Autodetailing bestaat voor een groot deel uit het 'corrigeren' van de lak. In