Autodetailing bestaat voor een groot deel uit het ‘corrigeren’ van de lak. In de volksmond hebben we het meestal over het ‘polijsten’ of het ‘poetsen’ van de lak. Er bestaat merkbaar veel onduidelijkheid over dit onderwerp en dat roept allerlei vragen op. Met vaak onduidelijke of niet kloppende antwoorden. En dat maakt het moeilijk het kaf van het koren te scheiden. In een serie van artikelen willen we inzicht en duidelijkheid geven over dit cruciale onderdeel van detailing. Te beginnen met het meest tastbare; het doel en het waarom van ‘lakcorrectie’.

1. Wat is lakcorrectie

Onder lakcorrectie verstaan we het daadwerkelijk corrigeren van de lak naar de best mogelijk STAAT. ‘Poetsen’ richt zich vooral op het ophalen van de glans. Hiervoor wordt geen echte lakcorrectie uitgevoerd (hoewel dit wel zo kan lijken, omdat er met soortgelijke machines gewerkt wordt). Omdat er geen lakcorrectie wordt uitgevoerd, is het resultaat altijd tijdelijk van aard en de kwaliteit niet te vergelijken met daadwerkelijke lakcorrectie. ‘Polijsten’ is een onderdeel van het proces van lakcorrectie.

We bespreken nu alleen globaal wat lakcorrectie is. In een later artikel gaan we verder de diepte in.

Het corrigeren van de lak wordt feitelijk gedaan door een flinterdun laagje blanke lak weg te halen. Net genoeg om de lakimperfecties tot het gewenste niveau uit te vlakken. In de regel geldt, hoe zwaarder de lak gehavend is en/of hoe harder de lak, hoe ‘grover’ er te werk wordt gegaan. Maar hiermee brengen we ook nieuwe, lichtere, lakimperfecties aan. Daarom volgen er altijd 1 of meer, steeds lichtere, stappen om de lak zo perfect mogelijk af te werken voor de mooiste glans en uitstraling. Het aantal stappen hangt met name af van de conditie en de hardheid van de lak en het gewenste eindresultaat. We onderscheiden globaal 4 groftes, in volgorde van zeer grof naar extreem fijn.

2. Doelstelling

Het doel van lakcorrectie is het herstellen van de lak door een flinterdun laagje blanke lak weg te halen, net genoeg om de lakimperfecties tot het gewenste niveau uit te vlakken en waardoor het licht in een zo gelijk mogelijke hoek kan weerkaatsen.

3. Waarom polijsten

Hoe mooi we de lak van een auto vinden, wordt vooral bepaald door hoe mooi de lak glanst. Dit wordt weer bepaald door in hoeverre de hoek waarin het licht op het oppervlak schijnt (de zon bijvoorbeeld), in dezelfde hoek terugkaatst in onze ogen. Zijn deze hoeken niet exact gelijk, doordat (ultrafijne) krasjes, oxidatie, vervuiling, etc. de hoek ‘breken’, dan glanst de lak een stuk minder of helemaal niet.

Doordat het licht breekt worden krasjes en andere lakimperfecties zichtbaar. Door (ultra)fijne krasjes krijgt de lak een doffe uitstraling en verandert de kleur. Bijv. zwart neigt naar grijs, rood naar roze, etc. Hoe strakker de lak en hoe minder lakimperfecties, hoe mooier de uitstraling.

4. Benodigde tijd voor het polijsten

De STAAT van de lak (het niveau en aantal lakimperfecties), de hardheid van de lak en het gewenste eindresultaat, zijn factoren die het benodigde polijstwerk bepalen om de lak in een nagenoeg perfecte STAAT te brengen. Dit definiëren we in het aantal benodigde polijst stappen; 1 stap, 2 stappen, 3 stappen of zelfs 4 of meer stappen.

Over het algemeen geldt dat auto’s jonger dan 6 maanden wel lakimperfecties hebben, maar lichte en alleen aan het oppervlak. Meestal volstaat dan het polijsten in 1 stap. Voor auto’s ouder dan 6 maanden geldt dat ze over het algemeen meer en zwaardere lakimperfecties hebben, waardoor er in minimaal 2 stappen gepolijst moeten worden.

1 Staps

De lak wordt in 1 stap gepolijst. Alleen geschikt voor nieuwe, bijna ongehavende lakken (auto’s jonger dan 6 maanden).

SWIRLS

KRASSEN

2 Staps

De lak wordt in 2 stappen gepolijst. Hiermee verwijderen we 80% – 90% van de swirls en 70% – 85% van de krassen.

SWIRLS

KRASSEN

3 Staps

De lak wordt in 3 stappen gepolijst. Hiermee verwijderen we 85% – 95% van de swirls en 80% – 95% van de krassen.

SWIRLS

KRASSEN

4 Staps

De lak wordt in minimaal 4 stappen gepolijst. Hiermee gaan we tot het uiterste voor het best haalbare resultaat.

SWIRLS

KRASSEN